Přihlásit / Registrovat

Podmínky soutěže o tašku Azték

1. Pořadatel, organizátor

Pořadatelem soutěže je společnost SHANTI & Co. s.r.o., Zábrdovická 11/801, Brno, 615 00, Česká republika IČ: 25549154, dále jen jako „pořadatel“. Organizátor soutěže je shodný s pořadatelem.

2. Termín konání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky. Termín konání soutěže je 7.-11. 3. 2019.

3. Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18-ti let. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli, a společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci soutěže, jakož i osoby příbuzné těmto osobám. V případě, že některá z těchto osob se stane výhercem v soutěži, jakákoliv výhra nebude předána a bude vylosován náhradní výherce.

4. Princip přihlášení do soutěže

Soutěž probíhá na sociální síti Facebook na profilu pořadatele.

Pro zařazení do soutěže o tašku Azték je nezbytné napsat komentář s odpovědí na otázku v příspěvku.

5. Výhra a vyloučení náhradního plnění

Výherce (pouze jeden) bude vybrán na základě nejoriginálnější odpovědi na otázku. Cenou v soutěži je Taška Azték 04 béžová.

Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není účastníkům soutěže nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech. Pokud to není uvedeno jinak, každý soutěžící se může zapojit pouze jednou a může získat pouze jednu cenu v soutěži.

6. Způsob vyrozumění výherce

Jméno výherce bude zveřejněno na sociální síti Facebook na profilu pořadatele.

Pro obdržení ceny v soutěži je nezbytné, aby výherce kontaktoval pořadatele prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Facebook.

7. Doručení výhry

Výhru si může vyrozuměný soutěžící vyzvednout na adrese dodavatele SHANTI & Co. s.r.o., Zábrdovická 11/801, 615 00 Brno, Česká republika, v provozní době nebo mu bude zaslána na domluvenou adresu.

8. Propagační rámec

Účastník souhlasí, že pořadatel smí využít jejich jméno, příjmení, fotografie nebo odkaz na facebookový profil a použít je v rámci svých marketingových aktivit. Toto právo se uděluje na dobu neomezenou. Pořadatel se zavazuje nepoškodit osobnost výherce a nepoužívat fotografie v rozporu s dobrými mravy.

9. Vymahatelnost

Výhry nejsou právně vymahatelné.

10. Práva a povinnosti pořadatele a organizátora

Do soutěže nebudou zařazeni ti účastníci, kteří nesprávně, nebo neúplně splní podmínky soutěží. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže nejsou poskytovány Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být adresovány pořadateli, nikoliv Facebooku.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.orientshop.cz nebo na www.facebook.com/shanticz.

11. Účinek

Tyto podmínky nabývají platnosti dne 7. 3. 2019 a účinnosti vůči účastníkovi soutěže v okamžiku přihlášení účastníka do soutěže.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.